วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550

เอาอีก


ดังๆทั้งนั้น


มีอีกรุ่น รวยรับทรัพย์

เพิ่มให้รุ่น พรจตุรทิศ

ยังมีอีกรุ่น เสริมทรัพย์เสรืมบารมี

รุ่นนี้ดังรุ่น หนึ่งในแผ่นดิน

ให้ดูอีกรุ่น บัลลังค์ราชันย์